Uputstvo za približavanje

Projekat 6
23. novembar - 4. decembar 2010. > otvaranje u 19h

Grupa mladih hrvatskih umetnika okupljena pod nazivom Projekat 6 već nekoliko godina istrajava na međusobnom razgovoru i zajedničkim akcijama. Kao polazišna tačka za ovaj projekat autorima je poslužilo potencijalno hrvatsko pristupanje Evropskoj uniji, pregovori, niz merila i uputstava koji moraju da budu ispunjeni. Zanima ih proces, koji je često i prvenstveno formiran u obliku uputstava državnoj upravi, sa svim komplikacijima do kojih dolazi. Autore zanima kompleksnost procesa u kojima uputstva igraju ključnu ulogu u komunikaciji na svim nivoima. Samim tim, tema sa sociološkim konotacijama učinila se posebno izazovnom za posebnu umetničku interpretaciju.

Osim umetničkih vrednosti pojedinačnih razmišljanja, projekat u celini nosi dodatnu energiju proizišlu iz međusobne interakcije.

Projekat 6 je oformljen 2006. godine, okupljanjem mladih umetnika u eksperiment koji ima za cilj da  istraži vezu između tematike, medija i pojedinaca. Kroz stalne susrete autori ispituju sopstvene stavove i polazišta u radu, na način da se svaki autor poziva na rad drugog autora, ali je i sam predmet reference. Projekat 6 čine: Tea Hatadi, Zdravko Horvat, Igor Juran, Martina Miholić, Maja Rožman i Karla Šuler.