Tanjug: Fotografije sa margine

7 - 15. decembar 2010.

Foto arhiva novinske agencije Tanjug sadrži oko 3.5 miliona negativa i jedna je od najbogatijih arhiva agencijske fotografije u Evropi. Tanjug je baštinio i arhive svojih prethodnika: novinske agencije Avala, koja je postojala između dva svetska rata i Pres-biroa, od pre Prvog svetskog rata, tako da arhiva ima i fotografije od 1912. godine.
Foto arhiva Tanjuga sadrži veliki broj fotografija sa izložbi, koncerata, iz ateljea slikara, detaljno praćenje života verskih zajednica, i to od ranih pedesetih godina prošlog veka.

Tragajući za fotografijama za jednu izložbu, nađene su i vrlo neobične fotografije za jednu novinsku agenciju u socijalističkoj zemlji, naročito za 1955. godinu, kada je društvo još bilo daleko od potpunog odbacivanja socijalističkog realizma, i negovalo sliku vrednog udarnika.

Ovaj crno-beli svet fotografije u prvim godinama jugoslovenskog socijalizma, još uvek u senci Staljinovih brkova, ipak nije bio crno-beli kada su u pitanju estetička shvatanja Tanjugovih fotografa, svedočeći da je sloboda novinarstva sloboda koju svako sam osvaja, za sebe i za druge.

Fotografije koje će publika imati prilike da vidi u galeriji “O3ONE” nisu manje slobodne od onih koje je u isto vreme objavljivao američki “Playboy” i kvalitetom nimalo ne zaostaju, te su neobično svedočanstvo da opšta mesta ne opstaju kada je u pitanju bilo koje pažljivije razmatranje ma kog istorijskog perioda.