„Interakcija u prostoru“

Dušica Pejić
23 - 24. decembar 2010.

Interakcija autora projekta Dušice Pejić i učesnika projekta dr. Miška Šuvakovića predstavlja svojevrsnu komunikaciju koja se bavi igrom vizuelnog i verbalnog teksta. Projekat istražuje proces  unošenja teksta teoretičara umetnosti u galeriju u kojoj on postaje komponenta umetničkog dela.
To je intervencija u prostoru koju učesnici projekta izvode na zidovima galerije.

Biografija: Dušica Pejić (1976) diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na slikarskom odseku. Završila Specijalističke studije na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu, takođe na slikarskom odseku.