Izložba fotografija “Savski venac za sećanje”

Polaznici kursa “Moj način”
10 - 15. januar 2011. > otvaranje u 19h

Fotografija je dokument! Dokumentuje vreme, trenutak, materijal, karakter, atmosferu, geografsku širinu, boju svetla i emocije. Validan dokument na sudu, važan istorijski zapis. Suočavanje i sagledavanje slike iz fotografskog ugla može pokrenuti nove vizure vremena i okruženja u kom se odigrava naš život.
Ova izložba je deo ideje da se pokrenu mladi sa opštine Savski venac da istažuju svoju okolinu, sredinu u kojoj žive, da detektuju probleme, i ponude rešenje istih, da se unaprede pozitivne strane društva. Problemi su rešivi, dobre stari mogu da se unaprede, ali ih je potrebno prepoznati, analizirati i rešiti. Desetak polaznika sa opštine Savski venac, uzrasta 15 do 20 godina pohađali su kurs fotografije od osam časova, koji su vodili stručnjaci iz te oblasti. Polaznici su dokumentovali fotografijom prizore na opštini Savski Venac i tako nam omogućili da životni prostor posmatramo kroz njihov amaterski objektiv.