“Redizajn – stvaramo nove brendove”

26. i 28. januar 2011.

“Dizajn proizvoda i pakovanja kao činilac konkurentnosti preduzeća u Srbiji”, Predrag Radojević,26. januar, 17 časova

“Dizajn pakovanja prehrambenih proizvoda – studije slučaja”, Slobodan Jovanović, Coba & associates, 26. januar, 18 časova

„Uloga ambalaže kod nekomercijalnih proizvoda”, Marko Cvetković (Studio INSOMNIA), 28. januar, 17 časova

Novo doba donosi nove izazove, a globalno gledano pakovanje postaje sve značajniji alat marketing radionica velikih kompanija. Pakovanje predstavlja poslednju poruku koju kupac dobija pre konačne odluke o kupovini. Na domaćem tržištu, dizajn pakovanja je i dalje veoma tradicionalan, inovacije su retke, a kopiranja inostranih primera ne izostaju. Ovo je manje posledica rada domaćih industrijskih dizajnera, a više ljudi na visokim pozicijama koji donose odluke o promeni dizajna.

Uloga pakovanja kao “tihog prodavca” sve više se ceni, a sve značajniji delovi budžeta za reklamiranje završavaju u dizajnu i studijama gde se razvijaju nova i unapređuju postojeća pakovanja.

Pakovanje novog proizvoda na tržištu treba u svakom pogledu da zadovoljava standarde i ukus potrošača, ali i više od toga – da privuče pažnju i osvoji na prvi pogled.