„Leonardo – nova persprektiva; Simbolizam kao element sinteze umetnosti i filozofije prirode“

2. februar 2011. > početak u 18 časova

U okviru ciklusa predavanja „Popularizacija znanja i naučna komunikacija“, pokrenutog na smeru doktorskih studija „Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije“ i u saradnji sa galerijom O3ONE, doktorant Predrag Milosavljević održaće predavanje na temu „Leonardo – nova persprektiva; Simbolizam kao element sinteze umetnosti i filozofije prirode“.

Predavanje je bazirano na prikazu rezultata studije koja je ukazala da se implementacija prirodnofilozofskih učenja u razdoblju humanizma i renesanse može sagledati i kroz geometriju likovnih kompozicija. Geometrija u okviru renesansnih dela, shvaćena kao nosilac simboličkog značenja, otkrila je nove detalje u vezi sa nivoom i značenjem neoplatonističkih i neopitagorejskih učenja na osnovu kojih je bio načinjen pomak u razvoju nauke i umetnosti tokom razdoblja od 15. do 17. veka.

Naime, radi se o originalnom pristupu domaćih naučnika i istraživača u vezi sa shvatanjem renesansnog stvaralaštva u kom je značajnu ulogu imao Leonardo da Vinči. Posebno će biti ukazano na značenje slovnih (znakovnih elemenata) otkrivenih pred kraj prošle godine na Leonardovoj slici – Mona Liza.