Sloboda izražavanja – cenzura i autocenzura

8 - 11. jul 2006.


Izložbu cenzurisanih karikatura pratiće okrugli sto u O3ONE-u na temu: Sloboda izražavanja: cenzura i autocenzura. Na okruglom stolu učestvuju karikaturisti i novinari: Jugoslav Vlahović, Tošo Borković, Slobodan Kljaković i drugi…
IZLOŽBA:
SLOBODA IZRAŽAVANJA- CENZURA I AUTOCENZURA

Izložba cenzurisanih karikatura, od Pjera do Koraksa

O3ONE
od 8. do 11. Jula,
otvaranje 8. Jula u 19:30h

OKRUGLI STO:
Sloboda izražavanja: cenzura i autocenzura
O3ONE – 11. Jul, 19h