Rekreacija

Iva Kovač
1-12. mart 2011. >19 časova

poljubac_cenzura

Izložba Rekreacija okuplja medijski raznorodne radove, nastale tokom zadnjih godina studija, koji se kritički bave kontekstom obrazovanja i obrascima koji se kroz njega usvajaju. Autorka istovremeno performira i preispituje performativno; pojedinih umetničkih radova, obrazovnog sistema i tekstova.

Poljubac (2005/08) je direktna, ne-inscenirana intervencija u tuđi performans, izvedena s ciljem naglašavanja važnosti konteksta nastanka umetničkog rada. (Re)produkcija [2008.] je performans koji koristeći galerijski prostor relativizira stavove o biološkim uslovljenostima produkcije i reprodukcije. Rekreacija (2008/10), rad po kojem izložba kao celina dobija ime, pokušaj je usloznjavanja odnosa subjekta i objekta, slikarstva i performansa, reflektirajući ove odnose u svetlu radova Yves Kleina, Vanesse Beecroft i Piera Manzonija.

Izložba Ive Kovač predstavlja umetničke intervencije u proizvodnju i distribuciju umetnosti kao oblik kontekstualizacije umetničke prakse.

IVA KOVAČ (rođena 1983.) diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu (2008.) gde od nezavisne komisije prima nagradu za najbolji diplomski rad. Za vreme studija provodi semestar na Indiana University of Pennsylvania (2005), stažira na Peggy Guggenheim internship programu u Veneciji (2007/08) te pohađa radionicu Dana Perjovschog na Summer Academy Salzburg (2008). Nakon studija završava eksperimentalnu radionicu Kustoska platforma (2008/09) dok trenutno radi na kustoskom programu “Svet umetnosti” pri ljubljanskom SCCA. Sa radom “(Re)produkcija” učestvuje na 28. Grafičkom bienalu u Ljubljani (2009). Na SAP 2009 rezidencijalnom programu u Republici Koreji (2009) s Elvisom Krstulovićem priređuje seriju predavanja te objavljuje internet stranicu i novine “Art & Market”, koji predstavlja na 2. Moskovskom bienalu mladih. Izlaže na mnogim grupnim i nekoliko samostalnih izložbi. Radi kao kustos PM Galerije u Zagrebu. Objavljuje u različitim kulturnim časopisima i portalima.