ARTPOOL Budapest

Peter Fuchs
18. avgust 2006.

Prvo javno beogradsko gostovanje kustosa i istoričara umetnosti Petera Fuksa (Peter Fuchs) iz Budimpešte biće obeleženo predavanjem o centru ARTPOOL – Arhivi avangardnih i neo-avangardnih umetničkih praksi, sa posebnim fokusom na radovima mađarskog konceptualnog umetnika i filmskog stvaraoca Mikloša Erdeljija (Miklós Erdély). Peter Fuchs (1978) je istoričar umetnosti i teoretičar medija, obrazovan na odseku za teoriju umetnosti i medija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Budimpešti (Eötvös Lóránd University Budapest). Bio je urednik programa o digitalnim medijima i kompjuterskim igrama na Mađarskoj državnoj televiziji (2003). Danas radi kao istraživač u umetničkom centru Artpool u Budimpešti i angažovan je na projektu međunarodne umetničke inicijative Tranzit. Takođe učestvuje u edukativnom programu mađarskog nezavisnog medija centra (umetnost dvadesetog veka i savremena umetnost). Jedan je od koordinatora programa u Muzeju Ludvig (Ludwig Museum) u Budimpešti.

:: ARTPOOL Budapest :: kustoska prezentacija
Peter Fuchs / Budimpešta
:: 18. avgust 2006. u 18.00