Another Day of Life

21 – 30. novembar 2006.


”Godine 2003. sa romsko-engleskim rečnikom u ruci, uputio sam se na Balkansko poluostrvo sa zadatkom da fotografišem živote Roma, ljudi opštepoznatih pod imenom Cigani. Lutao sam od jednog naselja do drugog, zadržavao se neko vreme, odlazio pa se ponovo vraćao. Gledali smo dane kako dolaze i odlaze, fotografisao ih, moje dane i njihove.Okruženi mističnom izmaglicom, Romi ne ostavljaju nikog ravnodušnim. Posmatraju ih kao egzotične i fascinantne, predrasude su različite. Moja želja je da na fotografijam vidite, pre bilo čega drugog, ljudska bića: vaše sestre i vašu braću, vaše majke i vaše očeve, vaše ćerke i vaše sinove. I naravno, sebe – vrlo lako ste to mogli biti vi. I ne bi vam se dopao način na koji se većina ophodi prema vama. Na bi vas impresioniralo kako „vaša država“ ne brine o vama. Bili biste duboko razočarani zato što su vam mogućnost za zapošljavanje tako ograničene. Pitali biste se zbog čega se osnovna ljudska prava ne odnose i na vas.
Ove fotografije govore o onome što sam video za vreme mojih putovanja – Još jedan dan u životu».

Johan Lundberg

Fotografski dokumentarni projekat Romi u Zapadnom Balkanu

Olaf Palme Internacionalni Centar Vas poziva na izložbu:

JOŠ JEDAN DAN ŽIVOTA

Dokumetnarne fotografije o životu Roma u Zapadnom Balkanu, fotograf Johan Lundberg

Izložba je otvorena u periodu 21 – 30. novembar 2006
Otvaranje u utorak 21. novembra u 20h

Još jedan dan u životu