Das ist Kunst

16 - 24. decembar 2006.


Projekat “Das ist Kunst” realizovan je kao istraživanje na temu kulturne klime u Srbiji. Tragajući za prirodom savremene umetnosti autori su razgovarali sa osamdeset i jednom osobom od kojih je svaka dala svoj odgovor na pitanje “Šta je za Vas umetnost?”. Odgovore prate fotografije učesnika koji su zamoljeni da se fotografišu sa objektom koji poseduju a smatraju ga umetničkim delom. Ovako postavljen zahtev interpretiran je na različite načine od strane svakog učesnika. Razgovarali smo sa umetnicima, ostalim akterima umetničkog sistema (galeristima, predstavnicima organizacija i institucija, profesorima, kustosima, kritičarima, kulturnim radnicima, kreatorima kulturne politike) i stanovnicima Srbije iz osam gradova, različitih uzrasta i profesija. Rezultat istraživanje predstavlja publikacija sa odgovorima i fotografijama svih učesnika projekta. Promociju publikacije pratiće izložba fotografija.

Kiosk Vam predstavlja
Od 16. – 24. decembra 2006.
izložba i prezentacija projekta “Das ist Kunst”
autori Ana Adamović i Milica Pekić Conev