Dorijan Kolundžija

27. januar - 15. februar 2005.


Projekat predstavlja kompleksan sistem koji pojednostavljeno posmatrano funkcioniše kao veliki digitalni akvarijum. Digitalna, kompjuterski generisana bića naizgled okupiraju sav unutrašnji prostor objekta. Posmatrači su zbog asocijacije na akvarijum, obezbeđene ne samo izgledom objekta već i kretanjem unutar istog, ohrabreni da dodiruju stakleni prozor objekta. U trenutku dodira, bića pokazuju sposobnost da komplikovanim sistemima ponašanja reaguju ne samo na posmatrača nego i jedni na druge. Koristeći životinje ( ili forme koje sugerišu životinje ) kao personifikaciju tehnologije, projekat ima za cilj da ispita interakciju posmatrača ne sa životinjama, već sa tehnologijom samom.

U subotu 12. 02 2005.u 17h

Dorijan Kolundžija održaće javno predavanje, razgovor sa publikom i vođenje kroz izložbu. Tema predavanja biće odnos umetnoati i novih tehnologija, interaktivne instalacije i physical computing.

Pozivamo sve zainteresovane da u subotu prisitvuju predavanju i učestvuju u otvorenoj diskusiji i razgovoru sa autorom.