Trough my eyes

15. februar 2005.


Neke bolesti već samim svojim pomenom kod većine ljudi bude negativne emocije, formirajući tako već unapred određenu sliku o obolelima a takva slika se često reprodukuje kroz medije pa čak i kroz umetnost. Izložba Mojim očima obrće stereotipnu podelu uloga i postavlja one koji su oboleli u aktivan položaj, to jest u položaj onih koji sagledavaju sebe, svoju neposrednu okolinu i svet oko sebe, kreirajući sopstvenu sliku sveta putem foto aparata. Inventivnost i kreativnost postupaka koje autori primenjuju ne otkriva na prvi pogled da su oni zapravo deca na dugoročnom bolničkom tretmanu. Kroz medijum fotografije kao provodnika slike između sveta zdravih i sveta obolelih moguće je uspostaviti most komunikacije i razumevanja. Izložba je organizovana u saradnji sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka.www.nurdor.org.yu

15. 02 / 16. 02 2005
otvaranje 15. 02 2005 u 19 h

Izložba Mojim očima