Work of JOE DAVIS Massachusetts Institut of Technology

14. mart 2005.


U saradnji sa Galerijom Kapelica, Ljubljana, pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Joe Davis-a, umetnika ciji se rad zasniva na laboratorijskom istrazivanju genetickog materijala i stvaranju novih, bioloskih, umetnickih formi. Davis je rano napustio «rad u ateljeu», i od 1992. radi kao istrazivac na cuvenom Massachusetts Institut of Technology, Boston, SAD. Od 1982-1992. Davis je bio stipendista i predavac pri Centru za naprednu vizuelnu umetnost pri MIT-u, a od 1982. ima status «Artist in Residense» pri istom institutu.Joe Davis istrazuje pojave koje su vezane za najaktuelnija istrazivanja iz oblasti nauke i genetike i koristi bioloski materijal pri stvaranju umetnickih radova
Ucestvuje na festivalima kao sto su Ars Elecronica…

Tatjana Orbovic i Goran Petrovic