The Dissolving Fortress

“…Kako ideja konstituisanog zapadnog subjekta “nestaje” pod mrežnim napadom – povezani smo sa drugima, naš rad se ne odvaja od drugih, sva kulturna produkcija je inherentno kooperativna i sada, po prvi put u četiri stotine godina ovo ponovo postaje jasno…” – Jamie KingJamie King će predstaviti MUTE magazin iz Londona. Prvi broj MUTE magazina je izašao 1994. istražuje odnose umetnosti i novih tehnologija sa akcentom na kulturu, politiku i procese globalizacije. Zajedno sa online platformom Metamute, Mute je inicirao projekat OpenMute i YouAreHere u cilju razmene internet alata i znanja (OpenMute) i podrške lokalnih mrežnih inicijativa u Istočnom Londonu (YouAreHere). U ovoj tački Mute se posvetio dugoročnom cilju participativnih radnih modela, principa otvorene organizacije i slobodnog softvera.www.metamute.com

Jamie King ( HYPERLINK “mailto:jamie@jamie.com” jamie@jamie.com) je pisac i muzičar, živi i radi u Istočnom Londonu. Urednik je Information Politics u MUTE magazinu. Trenutno je na postdoktorskoj stipendiji Dizajn Instituta Univerziteta u Minnesoti istraživajući oblast intelektualne svojine i politike kreativnosti. Jamie je doktorirao na temi istorije interneta i trenutno završava svoj prvi roman. Član je Free Audio kolektiva ANTIFAMILY ( HYPERLINK “http://www.antifamily.org” www.antifamily.org) čiji poslednji album Prima Luce je nedavno izašao u izdanju Difficult Fun Records.

Predavanje je realizovano u saradnji sa Centrom za nove medije – kuda.org iz Novog Sada uz podršku British Council Beograd

Predavanje
Jamie King, Mute, London
23.03.2005.

Tvrđava koja nestaje
Pozicija i status intelektualne svojine kroz istoriju