Device Art

Od 11 do 19 oktobra 2006


Sredinom prošlog veka ideja o sprezi umetnosti, nauke i tehnologije postala je vrlo vidljiva u svetskoj umetničkoj produkciji i do danas predstavlja neizostavan smer savremene umetnosti. Sa obzirom na istorijski razvoj nauke i tehnologije, te posebno obzirom na njihov uticaj na društvo, interes umetnika za ta područja logična je posledica. Zanimanje za nauku i tehnologiju s jedne je strane formalne prirode, jer savladavanjem novih medija postižu se kreativni/drugačiji vizuelni efekti (npr. prvi svetlosni ambijenti i kinetička umetnost). Osim formalnog interesa za nove medije, umetnici se takođe zanimaju za etička pitanja koja razvoj novih tehnologija i nauke nameće, ukazujući na one momente u kojima društvo pokazuje nespremnost za sopstvenu tehnološku superiornost.Grupna izložba Device_art je krenula upravo od tih premisa o pomalo romantičnoj ideji umetnika/pronalazača koji promišlja društvo u kom živi, (a ta ideja je inicirala slične projekte u celom svetu). Radi se o istraživačkom projektu, čija je početna premisa bila prezentovati i promovisati slovenačke i hrvatske umetnike koji kreativno promišljaju tehnologiju.Izložba, koja je u Zagrebu održana u novembru 2004., sastojala se od radova 15 slovenačkih i hrvatskih autora koji su odabrani na konkursu ili pozvani da učestvuju na izložbi. U svom sledećem izdanju izložba će biti upotpunjena umetnicima iz Srbije i Crne Gore, te novim radovima s područja Slovenije i Hrvatske. Na taj način dobiće se celoviti presek recentne umetničke produkcije na preseku tehnologije i nauke u regiji. Izložba će se stoga realizovati u Beogradu, u galeriji O3ONE na Andrićevom vencu br. 12
Izložbu prati i katalog sa tekstovima kustosa i reprodukcijama izloženih radova.

Device_art je izložba projekata na preseku tehnologije i umjetnosti. Radovi uključuju robote, mehanizme bazirane na analognoj ili digitalnoj tehnologiji, radove s obeležjem interaktivnosti, upšteno koncepte utemeljene na kreativnoj upotrebi novih ili starih medija.

Umjetnici: Tomislav Brajnović, Vuk Ćosić, Davide Grassi, Lina Kovačević, Dubravko Kuhta, Ivan Marušić Klif, Tomaž Pipp, Borut Savski, Sašo Sedlaček, Berislav Šimičić, Marijan Vejvoda, Silvio Vujičić, Branko Zupan, Borbe Robota, Mladen Hrvanovic, Dragan Rajsic i Zoran Dimovski