NEW DANDY

Predrag Peđa Nešković
15 – 27. oktobar 2007. // otvaranje u 20h

New Dandy
Projekat NEW DANDY našeg proslavljenog umetnika Predraga Peđe Neškovića, na najdirektniji način otvara komunikaciju sa savremenom kulturom u čijem je središtu moda, ta univerzalna formula koja objedinjuje kratkotrajnost, sadašnjost i mobilnost, kao ugaone kamenove vladajuće epohe, izgubljene u delirijumu površnosti, spektaklima izložljivosti, u svetkovinama instanta… Otvarajući sofisticirani dijalog sa savremenošću potpuno ogrezlom u svojevrsnoj tiraniji proseka, Peđa Nešković svojim projektom ostvaruje simboličku potragu za ekskluzivitetom izgubljenim u amorfnosti i mediokritetstvu savremene kulture.

Birajući modu kao samo srce savremene kulture, Peđa Nešković je pokazao kako prirodni zagrljaj mode i medija preobražava samo značenje potrošnje. Slaveći Novo, mediji su skinuli krivicu sa čina kupovanja, oslobodili grča fenomen potrošnje i učinili demodiranim koncept štednje. Poigravajući se deliričnim standardima univerzalnih modnih trendova, Peđa Nešković je uvodeći reciklažu, duhovito intervenišući na zaboravljenim modnim fetišima, svojim projektom NEW DANDY vratio dignitet autentičnosti u svetu ogrezlom u fantazmu ponavljanja, serijske proizvodnje, gubljenja auretičnosti. Izbor pokretne trake, na kojoj umetnik defiluje u svojim kreacijama, predstavlja simptomatičnu repliku na vladajući infekt mobilnosti, univerzalni imperativ kratkotrajnosti, na zaborav koji je upisan na samo središte savremene kulture.

Mimo vladajuće paradigme prema kojoj je moda uglavnom lahorasta i bezazlena, Peđa Nešković je projektom NEW DANDY pokazao kako može biti instrumentalizovana u jednom logičnom i ohrabrujućem traganju za integritetom.

Dr Zorica Tomić, kulturolog

15 – 27. oktobar 2007.
Projekat: NEW DANDY
Modna revija jesen/zima 07/08
Autor: PREDRAG PEĐA NEŠKOVIĆ
www.predragneskovic.com
Otvaranje: ponedeljak/ 15. oktobar/ 20h