Previously Unreleased

Uros Đurić
18 - 26. jun 2005.


Kulturni identiteti nikada nisu neposredno dati. Oni se uvek konstruišu na osnovu složenih diskurzivnih praksi, i oblikuju u odnosu na niz paradigmi i osnovnih uzornih modela, kao što su to kulturne zvezde, savremeni heroji, vođe umetničkih pravaca…Uroš Đuric je jedan od retkih savremenih umetnika iz centralne i jugoistočne Evrope koji su nasleđe istorijskog konceptualizma nadogradili strukturalističkim pristupom svetu umetnosti koji ima jasnu populističku agendu, pokazujući kako sistem zaista funkcioniše.On se konceptualnim tehnikama koristio da kritikuje standarde nametnute umetnicima od strane akademske sfere i medija, kombinujući pritom dva pristupa koji se u tumačenju Rosalind Krauss određuju kao vezane za privatno ekspresivno Ja i sam sistem umetnosti.

Njegov rad u načelu, koristeći različite medije, poput slikarstva, fotografije, instalacija i performansa, radi sa logikom prezentacije i preispituju položaj umetnika u različitim segmentima sistema umetnosti – galerijama, muzejima, kritici, na tržistu umetnina…

On takođe reciklira različite istorijske i savremene načine rada u umetnosti, ulazeći sa njima u dijalog, provlačeći ih kroz filter sopstvenog idiomatskog izraza, i redefinišući njihovo značenje povezujući ih sa sasvim novim i drugacijim referentnim sistemima.

“Previously Unreleased” je neka vrsta “Bonus izložbe” za sve one koji su pratili njegovu karijeru u proteklih deceniju i po, i dobar uvod za one koji to nisu. Sastoji se iz remiksa radova koji su svojedobno, u tom periodu, osmišljeni i započeti, a do sada nisu završeni.

Vrlo često su radovi koji su iz nekog razloga izostavljeni iz solo umetničkih projekata, a ne oni koji se savršeno međusobno uklapaju, ono što otvara nove načine mišljenja i rada u sferi kulture. Ova izložba se sastoji upravo od onih radova koji se nikako nisu uklopili.

Stevan Vuković

Izložba pod nazivom “Previously Unreleased”, u okviru “Populistickog projekta”, koji umetnik razvija već nekoliko godina kroz medije konceptualne fotografije i slikarstva, instalacija i performansa. Projekat preispituje odnos popularne kulture, medija i savremene umetnosti u procesu brendovanja umetnika i njegovog plasiranja na tržiše umetničkih ideja i tržište umetnina, kao i uticaj kulturne industrije na vizuelnu percepciju. U populističkom okviru, preuzetom iz muzičke industrije, Đurić će, kao neku vrstu “alternative Best Of Uroš Đurić” predstaviti niz svojih radova iz perioda od 1993 do 2003, koji usled različitih spletova okolnosti nisu dospeli do javnog izlaganja.

Informacije za lovce i kolekcionare / Informations for hunters & collectors:

Uroš Đuric (1964) živi i radi u Beogradu / lives & works in Belgrade .

Radovi su mu izlagani u / His works were exhibited in: Secession Wien, Museé d’Art Moderne St. Etienne, Kunsthalle Fridericianum Kassel, Kunsthalle Wien, Sammlung Essl Klosterneuburg, Julia Friedman gallery Chicago, 2META Gallery, Bucharest Sammlung Essl Klosterneuburg, The Old Town Hall Praha, 2META Gallery Bucharest, Espace Auteuil Paris, <rotor> galerie Graz, Gallery of Contemporary Art Celje, Museé Ariana Geneve, Cankarjev Dom Ljubljana, Forum Stadtpark Graz, National Gallery Tirana, MUMOK Stiftung Ludwig Wien, Museo della Ceramica Manlio Trucco Albisola, Gallery Marino Cettina Umag, Galerie Valerie Cueto Paris, Zacheta Gallery Warszawa, Behemot Gallery Praha, Art/31 Basel, Jeu de Paume Paris, Hôtel Van de Velde Bruxelles, Black Black gallery Budapest, Centre Cultural Tecla Sala Barcelona, Musee des Beaux-Arts Verviers, Art Gallery Maribor, AAC/C.ART.A Bratislava, ATA Center for Contemporary Art Sofia, SKUC Gallery Ljubljana, De Marco European Art Foundation Edinburgh, ImmoArt Gallery Antwerpen, Museum of Contemporary Art Belgrade…

Sarađivao je sa / He collaborated with: Gerald Matt, Stevan Vuković, Lorand Hegyi, Thomas Mießgang, René Block, Gabrielle Mackert, Harald Szeemann, Iara Boubnova, Marina Grzinic, Edi Muka, Zoran Eric, Margarethe Makovec, Anton Lederer, Luchezar Boyadjiev, Branislav Dimitrijevic, Eva Ursprung, Ivan Me cl, Elke Krystufek, Marko Lulic, Nedko Solakov, Branislava Andelkovic, Tiziana Casapietra, Roberto Constantino, Darka Radosavljevic, Victoria Combalia, Lubomira Slusna, Jelena Vesic, Karolina Ziebinska, Raymonda Moudova, Dejan Sretenovic, Lidija Merenik, Jasmina Cubrilo, Marc J. Hawker, Jesa Denegri…

Radovi su mu u kolekcijama / His works are in collections of: Sammlung Essl Klosterneuburg, Julia Friedman gallery Chicago, MUMOK Stiftung Ludwig Wien, Galerie 1900-2000 Paris, Gallery Marino Cettina Umag, ATA Center for Contemporary Art Sofia, Museum of Contemporary Art Belgrade Behemot Gallery Praha…