:: HOTEL O3ONE:: No Wonderland, Marta Bosi:: 25. oktobra – 01. novembra 2007. // otvaranje u 20h

Baka
Popularna novela Luisa Kerola o devojčici koja se u potrazi za avanturom našla u fantastičnom domenu naseljenom grotesknim figurama obeležila je detinjstvo mnogih. Ali, za razliku od pada u zečiju rupu, kao metafore za neverovatno mesto iz mašte, multimedijalnom ambijentalnom instalacijom Marta Bozi istražuje šta se događa kada žena pokuša da zaroni u dubinu svojih najintimnijih osećanja. Ona preispituje poziciju žene, u situaciji u kojoj je srušena iluzija o prolazu ka nekom drugačijem, veselijem svetu.Umesto da uvođenjem imaginarnog sveta bude sakrivena krhkost, ovde je izrazito osvetljen efekat koji na telo i ambijent ostavlja suočavanje sa sopstvenim sirovim emocijama. Osnova za ovu izložbu su crteži ženskih tela na jeftinom papiru iscepanom iz sveske, što ukazuje na efemerno i marginalno mesto koje ranjivo telo može da zauzme. Instalacija je osmišljena tako da svi njeni elementi (zečevi u kavezu, istrošene baletske patike, crne rupe bez dubine) ukazuju na odsudstvo fantazma, koji bi ako ne već ulepšao, onda svakako ublažio stvarnost. Ovde prikazano ogoljeno stanje, može se odrediti kao radikalna intimnost utemeljena u radovima britanske umetnice Tracey Emin (2007). Umesto da se uzdigne izvan sopstvenog tela, autorka naglašava povlačenje u njega. Odsudstvo imaginarnog sveta čini da pomislimo da nije neprijatna seksualnost, već da neprijatnost proizlazi iz suočavanja sa senkom najintimnijih emocija (R.Bart).

Maja Ćirić

Marta Bozi (1978) je nakon jednog dela studija provedenih na Akademiji Lorenzo de’ Medici u Firenci diplomirala slikarstvo na Tulane University u Nju Orleansu 2001. godine. Izlagala je u zemlji i inostranstvu. Živi i stvara u Beogradu i Rimu. Njen rad ukazuje na krizu rodnih reprezentacija i zauzima se za realno poimanje žene.

Otvaranje: četvrtak / 25. Oktobar 2007. / 20h / O3ONE HOTEL