Jerusalim – na spojevima kultura

četvrtak 6. oktobar 2011, 20h

jerusalim

Jerusalim je sveti grad tri velike religije: judaizma, hrišćanstva i islama. Tokom svoje duge istorije, on je dva puta razaran, a nebrojeno puta bio pod opsadom, iznova zauziman i oslobađan. Na sudaru različitih kultura, uzdigao se kao svojevrstan fenomen i dalje privlačeći pažnju naučnika i laika.

Dijalogom na temu Jerusalima, osvetlićemo kulturne spojeve ovog grada, govorićemo o njegovoj kulturnoj baštini i kulturi kao potencijalnom kohezionom faktoru.

Ova tribina je organizovana sa Međunarodnim kulturnim centrom i Balkanskim centrom za Bliski istok, a projekat O3ONE je dao punu podršku za ovakve napore upoznavanja i približavanja kultura.

Teme i učesnici:

O počecima Jerusalima – Prof dr Rade Božović

Vizuelna kultura Jerusalima u judeohrišćanskoj tradiciji – Doc dr Jelena Erdeljan, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju umetnosti

Jerusalim u islamskoj tradiciji i kulturi – Ivan Kostić M.A., Balkanski centar za Bliski istok

O trenutnom stanju i svakodnevnom životu ljudi u Jerusalimu – Nj. E. gospodin Mohammed K. M. NABHAN, ambasador Palestine u Srbiji i Nj.E. gospodin Yossef LEVY, ambasador Izraela u Srbiji.