Javni poziv za izlaganje skulpture i crteža u Galeriji Beogradske tvrđave u Unutrašnjoj Stambol kapiji za 2012. godinu

slika_3705_Galerija-Beogradske-tvrdjave---Unutrasnja-Stambol-kapija

JP „Beogradska tvrđava“ u okviru galerijske delatnosti za 2012. godinu, poziva zainteresovane umetnike, članove udruženja likovnih i primenjenih umetnika, kao i studente završne godine i master studija fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti, da dostave materijal za izlaganje radova u Galeriji Unutrašnje Stambol kapije za 2012. godinu.

U 2012. godini planira se izlaganje skulpture sa pratećim crtežima. Galerijski prostor (dimenzija 6×4,5×2,5 metra, ulazna vrata dimenzija 0,8×1,5 metar) sadrži maksimalno 6 postamenata za crteže (dimenzije 100 x 70 cm) i 6 postamenta za skulpture.

Popunjenu prijavu za konkurs (može se preuzeti na sajtu Beogradske tvrđave), 3 fotografije crteža i 3 fotografije skulpture na CD – u (ili fotografije radova) dostaviti na e – mail olivera@beogradskatvrdjava.co.rs ili u Galeriju Beogradske tvrđave u Unutrašnjoj Stambol kapiji (radno vreme do 10 do 17 časova).

Vreme dostavljanja radova je od 15. oktobra do 10. novembra 2011. godine. Dostavljene prijave razmotriće Umetnički savet Preduzeća.

Rezultati će biti poznati najkasnije do kraja novembra 2011. godine i objavljeni na sajtu www.beogradskatvrdjava.co.rs.