Serbia: Autoerotic Asphyxiation („The Delight of Self-Destruction“)

Lora Orlović
29. oktobar 2011 u 21h

Untitled-1

„Serbia: Autoerotic Asphyxiation“ je teatarski performans Lore Orlović sastavljen iz nekoliko simboličnih socio-psiholoških linija koje se stiču u jednoj od centralnih tački nacionalne istorije i mentaliteta: prkosnoj autodestruktivnosti. Tehnika koju Srbija koristi u tom procesu slična je autoerotizujućoj asfiksiji, postizanju ultimativnog orgazmičkog blaženstva davljenjem – sistematskim, postepenim sprečavanjem dotoka kiseonika u mozak.

Performans „Serbia: Autoerotic Asphyxiation“ imao je svetsku premijeru 21. maja 2010. u Gallery MC u Njujorku.

Beogradska premijera u O3ONE-u razlikovaće se od njujorške u onoj meri u kojoj se Beograd razlikuje od Njujorka i biće identična u meri u kojoj su Beograd i Njujork identični.