Fmk:DU #4

Od 3. 7. do 13. 7. 2017. > Koče Popovića 9

Untitled-1-2

Pozivamo Vas na otvaranje godišnje izložbe Fmk:DU #4 studenata departmana Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u ponedeljak, 3. jula 2017, u 19 časova u galeriji PRO3OR, Koče Popovića 9
Izložba obuhvata godišnju prezentaciju najuspešnijih studenata osnovnih i master studija na usmerenjima vizuelne komunikacije, film/video, fotografija, primenjena muzika i dizajn igara. Na otvaranju će biti uručene nagrade za studente godine i pohvale za najuspešnije studentske projekte.
Studijski program Digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije je interdisciplinarni, cross-media program koji omogućava sticanje praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti digitalnih medija: fotografije, filma/videa, vizuelnih komunikacija i zvuka. Ovaj studijski program ima za polazište istraživanje kreativnog mišljenja, povezivanje praktičnog i teorijskog znanja kao i povezivanje kritičkog i kreativnog mišljenja. U fokusu programa je razvijanje kreativnih i kritičkih sposobnosti kao budućih kreativnih stručnjaka u domenu digitalnih medija.
Izložba će biti otvorena do 13. jula 2017.