„Mladi 2012“

Niš Art Fondacija je objavila sedmi po redu Likovni konkurs za mlade 2012.

Projekat „Mladi 2012“ u okviru koga je raspisan nacionalni konkurs za mlade likovne umetnike do 35 godina u disciplinama: crtež, grafika, slika i skulptura (15. novembar 2011 – 31. januar 2012 god.). Ovaj program motivisan je potrebom da se mladim stvaraocima u zemlji pruži finansijska podrška za dalji rad i da se omogući prezentovanje njihovog stvaralaštva publici na izložbama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu a, preko propratnih kataloga, i u mnogim zemljama širom sveta.

KONKURS ZA DODELU TRI OTKUPNE NAGRADE:
I NAGRADA 10.000 EURA
II NAGRADA 5.000 EURA
III NAGRADA 3.000 EURA

MLADIM LIKOVNIM UMETNICIMA U DISCIPLINI CRTEŽ, GRAFIKA, SLIKA ILI SKULPTURA PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU SVI MLADI UMETNICI DO 35 GODINA STAROSTI. RADOVI KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIĆE PREDSTAVLJENI PUBLICI NA IZLOŽBAMA U NIŠU, BEOGRADU I NOVOM SADU I OBJAVLJENI U PROPRATNOM KATALOGU, A PRVA TRI RADA OTKUPLJENA. MAKSIMALNI BROJ RADOVA PO UČESNIKU JE 3 (TRI).

KONKURS JE OTVOREN DO 31. JANUARA 2012. RADOVE PRISTIGLE POSLE OVOG ROKA FONDACIJA NEĆE RAZMATRATI. RADOVE SLATI U DIGITALNOJ FORMI U JPG FORMATU (PUTEM E-MAILa (n.a.f@eunet.rs) ILI NA DISKU (PUTEM POŠTE- NIŠ ART FONDACIJA – KEJ MIKE PALIGORIĆA BR.6 – NIŠ).

PRISPELE DISKOVE SA RADOVIMA ZADRŽAVA FONDACIJA. UZ RADOVE PRILOŽITI I PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU U KOJOJ TREBA NAVESTI IME UČESNIKA, KONTAKT ADRESU, E-MAIL ADRESU, KONTAKT TELEFON, GODINU ROĐENJA, PODATKE O DELU (NAZIV DELA, TEHNIKA, DIMENZIJE).NEPOTPUNE PRIJAVE FONDACIJA NEĆE RAZMATRATI. SAMO UČESNICI KONKURSA KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIĆE KONTAKTIRANI.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE FONDACIJU (018/293-901). www.naf.org.rs

ZA NEBLAGOVREMENO PRIMLJENE ILI IZGUBLJENE PRIJAVE FONDACIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.
Nakon, verujemo, uspešne realizacije projekta „Mladi 2011“ i mnogih drugih aktivnosti, dalje delovanje Fondacije biće usmereno kako na promovisanju mladih likovnih stvaralaca, tako i na davanje podstreka mladima koji se bave i drugim vidovima umetničkog stvaralaštva, kao što su muzika, književnost, pozorišna i filmska umetnost…