Panel diskusija o Ivanu Đaji

Sreda, 30. novembar 2011. u 18h

Panel-diskusija

Gde je granica izdržljivosti živog organizma? Da li možemo da učinimo nešto kako bi je pomerili? Pridružite nam se u zanimljivoj panel diskusiji i saznajte više o fiziologiji i eksperimentima koji se graniče sa nemogućim, upoznajte se sa radom prof. dr Ivana Đaje, naučnikom
ija je vizija proslavila Beogradsku školu fiziologije.

Fizologija je prirodna nauka koja se bavi proučavanjem i tumačenjem fizičkih i hemijskih faktora odgovornih za nastanak, razvoj i tok života, sa posebnim akcentom na mehanizme koji nadziru i regulišu životne procese, tj. održavaju homeostazu. Ona proučava načine funkcionisanja svih živih bića, od najjednostavnijih virusa do složenih višećelijskih organizama kakav je čovek. Naziv fiziologija potiče od grčke reči physis (φυσις) – priroda i logos (λόγος) – nauka.

Učesnici :

  • Prof dr. Pavle Anđus; Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prof dr. Radomir Đorđević (u penziji); Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Asistent Predrag Vujović; Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu