„Hor i orkestar za vanredne situacije – pištanje na salonu“

Projekat O3ONE i Art klinika / 52. Oktobarski salon
Od 1. do 5. decembra

pistanje-na-salonu

U 2011. godini Art klinika slavi desetogodišnjicu svoga rada. Desetogodišnje opstajanje i delovanje Art klinike obeleženo je nizom akcija, reakcija, performasa, simulacija i zauzimanja stava prema aktuelnim događajima na lokalnoj društvenoj i političkoj sceni. Trenutno na prekretnici, suočena je sa nizom spoljšnjih i unutrašnjih problema.Velika proslava je povod da se postavi pitanje da li je moguće nastaviti na isti način ili je potrebno uspostaviti novu paradigmu delovanja. Oktobarski salon je prilika da se prošlost rezimira, proceni, te da se time izvrši simbolički čin samoukidanja i novog rođenja. Stoga je nastup Art klinike na Oktobarskom salonu koncipiran u dva segmenta: in statu moriendi okrenut prošlosti, kao proslava smrti i in statu nascendi okrenut budućnosti, proslava novog rođenja.

Projekat O3ONE učestvuje na ovogodišnjem 52. oktobarskom salonu sa izložbom i performansom Art klinike pod nazivom „Hor i orkestar za vanredne situacije – pištanje na salonu“. Od 29. novembra u galeriji O3ONE biće izložene dokumentarne fotografije i filmovi snimljeni prilikom akcija Art klinike sprovođenih na samom Salonu. U Okviru pomenute izložbe posetioci će imati prilike da se upoznaju sa društveno angažovanim i EST-ETIČKIM akcijama koje su obeležile nastup ove grupe autora na Oktobarskom salonu. Dokumentovane su sledeće akcije: Žene u crnom, Prelazimo prag, Pijaca, Pištanje i druge.

Akcija koju je organizovala Art klinika, pod nazivom „Hor i orkestar za vanredne situacije“ ima/la je za cilj da na otvaranju Novosadskog salona ukaže na aktuelno stanje u kulturi, prouzrokovano nepostojanjem jasno definisanih kulturnih politika, strategije razvoja kulture i prioriteta u kulturi u Gradu. Suštinsko pitanje upućeno je vrlim aktivistima/cama, umetnicima/cama, kulturnjacima/kinjama i svima koji tako jako veruju u ideju koja je okupila pojedince/ke i organizacije u nezavisnu inicijativu „Za kulturne politike – politika kulture“.

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za 01. decembar u 20h u prostorijma galerije O3ONE kada će Art klinika izvesti svoj poslednji performans u okviru ovogodišnjeg beogradskog gostovanja. Izložba će trajati do 5. decembra.