Zakon je naš

Subota, 24. decembar od 17h

sajt

Na inicijativu e-Uprave i nevladinih organizacija otvorena nam je istorijska prilika da po prvi put kao građani Srbije aktivno učestvujemo u izradi i implementaciji zakona.

Mi, građani i građanke ove zemlje danas imamo minimalan, ako ne i nepostojeći uticaj na tok donošenja i sprovođenja Zakona pod kojim živimo. Zapravo, uopšte ne postoji izgrađen odnos prema Zakonu kao da je naš i da mi možemo da učestvujemo u njegovom pravljenju.
Mišljenje i informisanost građana Srbije su danas pod uticajem mas medija. Te medije kontrolišu korporacije i njihov novčani interes. Elektronski i pisani mediji poput televizije, radija i novina, kao i javne površine poput bilborda, nisu naši. Oni služe isključivo za pravljenje novca, u vlaništvu su medijskih magnata.
Kao da to nije dovoljno, svakodnevno se zloupotrebljava državni aparat od strane partija koje na ovaj način ostvaruju svoj politički interes, pošto je isti u direktnoj vezi sa krupnim kapitalom.

Svrha inicijative “Zakon je naš” je da informiše i poveže ljude raznih delatnosti u uticajnu mrežu, sastavljenu od “običnih ljudi”, a sa ciljem pružanja prilike da se uključe u proces kreiranja i primene Zakona.
U ovom trenutku, u tom procesu učestvuje manje od 0.5% građana. Ta brojka mora da bude veća, s obzirom na to da je to Zakon koji direktno reguliše život svih nas.
Kako se sve više ljudi bude povezivalo u ovu mrežu, pojačavaće se i naše lobiranje i pritisak na naše izabrane predstavnike da u Skupštini izglasaju promene Zakona o državnoj upravi koje de nam svima umnogome olakšati postizanje cilja. Uz dovoljan broj ljudi, ova inicijativa bi trebalo da postigne svoj zadatak u roku od godinu dana.

Uz dovoljno truda i energije, u razumnom roku, imaćemo horizontalno uređen društveni aparat i postići da se Zakon kroji po meri i od strane drušva. Ovo se ne sme odvijati iza zatvorenih vrata, u odsustvu realnosti. Zakon mora prestati da služi interesu pojedinaca, na štetu građana ove zemlje.

Glavne posledice ovakvog delovanja su:

  • veća demokratičnost;
  • kontrola građana nad javnim interesom;
  • stavljanje države u servis građana, umesto obrnute sitacije koju imamo danas.
Inicijativu pokrenuli:
Edukacioni centar
Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS
Biro za društvena istraživanja – BIRODI
Nezavnisno društvo novinara Vojvodine
Sretenje
Unija poslodavaca Srbije
Inicijativu podržali:
Uprava za Digitalnu agendu
Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije
Poverenik za informacije od javnog značaja
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Zaštitnik građana

Piratska partija Srbije