Kontradiktatura

Lora Orlović
Performans 17.maja u 20h

Kontradiktatura

Višeslojni simbolizam uperenog pištolja – u otvoru čije cevi se potencijalno smrtonosni odblesci prelamaju kroz potpuno odsustvo umnog angažmana – u scenskom performansu Lore Orlović „Kontradiktatura“ prepliće se sa međusobno direktno suprotstavljenim audiovizuelnim informacijama i uputstvima. Sve te slike, slova, zvuci i glasovi vremenom se slivaju u beskonačnu kakofoniju kontradiktornosti, koja može da se zaustavi samo u tački definitivnog paradoksa:
Sve je dozvoljeno. Sve je zabranjeno.

Lora Orlović je beogradska glumica koja živi i radi na relaciji Njujork – Filadelfija – Beograd. Aktuelna linija njenog umetničkog delovanja odvija se na frekvenciji scenskog solo performansa, multimedijalnog miksa teatarske iluzije i stvarnog događanja.