Another window in the pool

od 31. maja do 9. juna 2012
otvaranje 31.maja 2012. u 19h

djokic

Naziv je doktorskog višemedijskog projekta ( foto instalacije i video rada) koji su posveceni bazenu kao metaforičkom prostoru ograničene slobode.

Doba posle postmoderne je tragično i izgubilo osećaj za sakralnost života, Another window in the pool demistifikuje prostor slobode modernog čoveka kao simulaciju i obmanu zla. Hutteldorf bazen sam transponovao u mom višemedijskom delu u simbolično mesto puno tajnih znakova.

Nazivi mojih fotografija aludiraju na popularne stihove poznate pesme Pink Flojd grupe, a muzika čije savršenstvo narušavam u video radu, ukazujući na problem modernog čoveka, je alt arija Erbarme dich iz Pasije po Mateji J.S Bacha. Upravo suprotstavljajući staro i novo kao i savršeno i nesavršeno, ružno i lepo, želim da ukažem da se lepota krije u antinomijama, kao suštinskoj projavi života.

Ljudi svakodnevno dolaze na javni bazen da bi se relaksirali i bili u dobroj fizickoj kondiciji. Ponavljanje donosi rutinu u obavljanju izvesne aktivnosti. Kada se život svede na rutinu, sve postaje mehanizovano i površno. Bazen je metafora i za problem otuđenja modernog, urbanog čoveka. Rad se svodi na igru sa prostorom i pronalaženjem izgubljenog mističnog osećaja za tajnu. Pokušavam da u jednom čistom prostoru kao što je bazen, nadjem skriveno znacenje. Da uspostavim novi/stari poredak stvari. Da podsetim da voda kao simbol blagodati, ali i smrti i novog radjanja, i u bečkom Hutteldorf bazenu poseduje svoje estetsko dejstvo i ontolosku snagu. Lepota se može projaviti svuda, pa čak i tamo gde je ne bismo (na prvi pogled) očekivali. Kao u tamnom ogledalu, voda na mojim fotografijama skriva jednu priču.

Milorad Djokic