DEATH PROOF

Predrag Damjanović
od 14. avgusta do 21. avgusta 2012.

O3one-fotka-za-pozivnicu

Death proof…
… ili šta je to još uvek živo I aktuelno u našoj psihološkoj realnosti? Kakva je to predstava nas samih, toliko vredna I značajna da se opiremo bilo kakvoj promeni uprkos svoj paradoksalnosti I iracionalnosti te slike, odnosno njenog sadržaja?

Polazna tačka u mom radu su savremene medijske predstave izražene kroz pokretne slike ili fotografiju. Koristim sadržaje i slike koje pronalazim u medijima popularne kulture-filmovima, časopisima, reklamama ili na internetu i mnogobrojnim društvenim mrežama. Fotografije ili zamrznuti frejmovi pokretnih slika, služe mi kao inspiracija da u formi crteža predstavim svoje viđenje stvari. Ponekad smišljeno, ali češće intuitivno, iščitavam fotografski I štampani materijal I prevodim u crtež. Sadržaji ovih radova obično reprezentuju društvene stavove koji se izbegavaju da budu viđeni ili su na subliminalnom nivou. Sadržaji naravno podrazumevaju I moja subjektivna gledišta ili lične projekcije.

Moj projekat podrazumeva crteže velikih dimenzija u javnim prostorima sa ciljem da se ostvari veća komunikativnost sa publikom. Odabrao sam zidni crtež, kao formu javnog izraza, kako bih komunicirao sa ljudima o svim pod-tekstovima koji se prepliću sa savremenim medijskim reprezentacijama. Želim da istražim koliko je moguće rekontekstualizovati jedno čitanje fotografije i filma ili prepoznatljivog žanra. Koliko je moguće koristeći citatnost i intertekstualnost postojećih slika stvoriti novo čitanje rada koje bi pokrenulo pitanja ili aktualizovalo nove sadržaje. U samom pristupu ovde je poroblematizovan fenomen remake-a. Podražavanjem već postojećeg, referentna predstava se pojavljuje u novom medijskom I konceptualnom okviru.Stilski I sadržajno preoblikovana, nova predstava je bitno drugačija od referenta I njegovog konteksta.

Projekat ima za cilj da u formi zidnog crteža (javnog rada) predstavi društvene fenomene, savremene mitove, specifične predrasude ili vrednosti, karakteristične kulturno-istorijske slojeve I brojne stereotipe svojstvene savremenom čoveku.

Autor: Predrag Damjanović
Rođen 30.oktobra 1975.godine u Beogradu.Magistrirao na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu, 2010. godine, na odseku slikarstvo.Član ULUS-a, sa statusom samostalnog umetnika.
Telefon: +38164/270-2902
E- mail: japanbug@gmail.com
Art blog: http://visiolux.blogspot.com