SMEŠNE LJUBAVI

Petra Ciuhe
Od 1. do 5. novembra 2012.

Untitled-2

U Sloveniji je 1. novembar dan mrtvih odnosno dan secanja na mrtve.

U beogradskoj galeriji O3ONE tamne novembarske dane ce do 5. novembra osvjetliti unutrašnjom svjetlošcugrafike Petra Ciuhe iz Ljubljane, sa temom “Smešne ljubavi” i na taj nacin povezati smrt, život i ljubav.

Grafike su nastale na osnovu crteža iz svezaka za skiciranje nastalih tokom dvadeset godina, obojenih u programu “Photoshop” na mnogo razlicitih nacina, štampane su na tanak tekstil i osvetljene plavim, zelenim i crvenim led diodama, koje menjaju boje.

Tematski se bave odnosima izmeu najbližih i najdražih i covekovog traženja ljubavi. Za svakoga je to verovatno najvece životno putovanje i autor je potražio slike koje obeležavaju njegov put.

Od želje i žudnje za nedostižnom idealu ili osobi, koja je blizu ali ipak nedostižna, prvi poljubac, koji može znaciti i nešto više, par – dvoje koji se upuste u zajednicku životnu avanturu, životne pratioce i decu (to ukljucuje i trenutke pravljenja dece).

Taj put je najlepši a i najteži. Milan Kundera piše da je “ljubav sve, samo ne smešna”. I pokušaj da se napravi iz najvažnijeg i najozbiljnijeg nešto veselo i puno živih boja (koje oznacava menjanje emocija) predstavlja radove na toj izložbi. Likove iz slika lako možeš naci u Kunderinim pricama “Smešne ljubavi” a i u svom životu.

Otvaranje izložbe ce pratiti autorov koncert na digitalnom klaviru, koji ce biti projektovan programom “vizuelizacija muzike”. Muziku ce stvarati uživo po njegovoj metodi povezivanja harmonije tonova i boja, koja ujedinjuje istraživanje prirode harmonije u muzici i boji a koje pocinje sa Pitagorom i Njutnom. Svaka muzika dur i mol tonaliteta obeležena je znakovima u boji na tipkama klavira, koje omogucavaju stvaranje muzickih harmonija.

Publika ce takodje biti pozvana da ucestvuje u tom stvaralackom eksperimentu. Autor Peter Ciuha je slikar, pedagog i habilitiran profesor grafike iz Ljubljane, sa meunarodnim priznanjima za njegove fraktalne kompjuterske grafike i instalacije. Radi i na podrucju animacije.
Više na njegovoj strani: www2.arnes.si/~soppciuh