INTERAKTIVNA SKULPTURA

Nikola Macura
od 17-29. decembra 2012. > otvaranje 17. decembra u 19h

slide

NASLOVNAMoja interesovanja u skulpturi usmerena su pre svega na odnos skulpture i posmatrača, i komunikaciju koja se odvija na toj razini, sa idejom o inkorporaciji skulpture u druga polja umetničkog izraza. Posebno me interesuje pozicija koju skulptura pruža u fluentnosti savremenih umetničkih (vizuelnih) komunikacija posmatrajući njena granična polja kao potencijal koji nudi.

Istraživanje u graničnom području skulpture oslonjeno na lična interesovanja i odnos prema okruženju ogleda se u seriji radova koje sam sproveo u proteklom periodu pod zajedničkim nazivom `Interaktivna skulptura`.

Rad `Interaktivna skulptura` čini pet segmenata poostavljenih u međusobnom odnosu. Oni nastaju jedan iz drugog, međusobno se prepliću i dopunjavaju. Svaka od celina postavljena je u odnosu na okruženje kao elemenat komunikacije, rekvizit umetničke akcije koje sprovodim.

Cilj je postaviti objekte u odgovarajući prostor tako da podstiču komunikaciju, uvlačeći posmatrača pri čemu on postaje deo rada.