INTER IMAGO 6 EXPO

NEW YORK / MART 21 – 24 - 2013
IZLOŽBA SUVREMENOG SLIKARSTVA SEE REGIJE

imago_logo

Nakon pet uspješnih realizacija projekta INTER IMAGO NEW YORK gdje je predstavljeno preko pedeset slikara iz SEE regije razlicitih umjetnickih orijentacija i likovnih poetika, organizatori najavljuju slijedeci projekt INTER IMAGO 6 EXPO koji ce se održati u ožujku 2013, kao kolaterarni dogadjaj ART EXPO NEW YORK.

Event ce se održati na prestižnoj lokaciji na Manhattan-u, PIER 92 na rijeci Hudson, koji se posljednjih pet godina etablirao kao broj jedan lokacija za umjetnicke sajmove.

INTER IMAGO 6 EXPO je svojevrsna kombinacija umjetnickog sajma i skupne slikarske izložbe, koja uz dodatna promotivno edukativna dogadjanja stvara sinergiju autora i publike kako bi ispunila svoj osnovni cilj PROMICANJE VRIJEDNOSTI SUVREMENE EUROPSKE ŠTAFELAJNE SLIKE.

Ohrabreni uspjehom dosadašnjih realiziranih projekata INTER IMAGO, novi INTER IMAGO EXPO nastavlja razvoj koncepta UMJETNOST i TRŽIŠTE koji nije tretiran u smislu dodvoravanja pripadajucim tržištima nego Istraživacki u svhu održivosti

moderne slike, te uspostave kreativnog dijaloga UMJETNIK – KONZUMENT.

Zahvaljujuci neposrednim kontaktom sa strukovnom sajamskom publikom

INTER IMAGO EXPO svojom relizacijom postaje nova platforma promocije suvremenog slikarstva regije Jugoistocne Evrope na zahtjevni art market Sjedinjenih Americkih Drzava.

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA INTER IMAGO NEW YORK:

· „INTER IMAGO NEW YORK “ NOVA SLIKA – KLASICNE SLIKARSKE TEHNIKE (lipanj 2010)

· „INTER IMAGO NEW YORK No 2 “- OD ALTAMIRE DO MOME (veljaca 2011)

· INTER IMAGO NEW YORK No3 INTRODUCING to the ART MARKET ( rujan 2011)

· „INTER IMAGO ARMORY“ INTER IMAGO No4 (ozujak 2012)

· „INTER IMAGO CONTEMPORARY“ “ INTER IMAGO No5 (listopad 2012)

TKO SE MOŽE PRIJAVITI: slikari i likovni umjetnici koji istražuju pojam DVODIMENZINALNE SLIKE ,LIKOVNOST I ORIGINALNOST PRIMJENE SLIKARSKIH TEHNIKA U SUVREMENIM UMJETNICKIM STRUJANJIMA

KONCEPT PRIJAVLJENIH RADOVA:

• Projekt koncepcijski obuhvaca SLIKARSKA DJELA koja mogu biti napravljena u nekoj od tradicionalnih slikarskih tehnika (ulje, akrilik, akvarel…), ali i manje tradicionalnih tehnika (kolaži, razlicite kombinirane tehnike netipicnih slikarskih materijala), uvjet je da su slike DVODIMENZIONALNE i da su radjene na platnu ili papiru. Motivi i tematika slika nije ogranicena.

UVJETI SUDJELOVANJA:

Svi zainteresirani umjetnici/slikari trebaju popuniti PRIJAVNICU ZA SUDJELOVANJE ( info na www.petielement.hr )te zajedno sa dvije fotografije (jpeg.format) svojih slikarskih radova poslati putem e maila na info@petielement.hr .

Prilikom podnošenja prijave za INTER IMAGO CONTEMPORARY potrebno je podmiriti

obveznu naknadu prijavljivanja u iznosi od 200.00 kn.

na žiro racun hrvatskog organizatora KULTURNI TURIZAM ART PROMOTION

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 2340009 – 1110487161

SELEKCIJSKI PROCES:

Svi prijavljeni slikari umjetnici prolaze SELEKCIJSKI PROCES koncipiran po kriteriju PROFESIONALNOSTI I ORIGINALNOSTI, te INDIVIDUALNOJ SLIKARSKOJ VJEŠTINI.

Selekcijska komisija ce prijavljenog umjetnika individualno obavjestiti o rezultatima žiriranja u najkracem mogucem roku.

Svi sudionici koji su uspješno prosli selekcijski proces dužni su platiti pripadajucu kotizaciju umanjenu za nakandu prijavljivanja.

KOTIZACIJA : 1000 $ (plativo u kunama po srednjem tecaju HNB na dan uplate)

KOTIZACIJA ukljucuje: transport eksponata na relaciji SPLIT – NEW YORK – SPLIT, carinsku dokumentaciju, zajednicku multimedijalnu promociju, mjesto u katalogu,ciljana on line promocija,zajednicki media plan i sudjelovanje u PR kampanji dogadjaja, strucna promocija izloženih radova, pisano individualno izvješce s poslovnim kontaktima (guest list, media list, galleries and art dealers’ list , special events list, general info list…)

CILJ IZLOŽBE: osigurati KREATIVNI OPSTANAK štafelajne slike POVEZUJUCI je s pripadajucim tržistima ( galerije, posrednici i umjetnicki savjetnici, kreativno unutrašnje uredjenje, korporacije, umjetnicke organizacije, direktni kupci) te

prikazati koliko KREATIVNOST UMJETNIKA može nadvladati utjecaje suvremenog tehnološkog nacina stvaranja, te pružiti uvijek nešto NOVO i ORIGINALNO tradicionalnoj dvodimenzionalnoj SLICI.

VRIJEME ODRŽAVANJA: 21.03. –24.03. 2013.g.

Svi zainteresirani trebaju ispuniti PRIJAVNICU, te zajedno sa fotografijama svojih radova (jpeg format) i kratkim profesionalnim životopisom poslati na email adresu organizatora info@petielement.hr najkasnije do

14 . sijecnja 2013.g

SEE ORGANIZATOR: PETI ELEMENT AGENCIJA / UDRUGA KULTURNI TURIZAM, PROMOTION ART&CULTURE
www.petielement.hr info@petielement.hr
/21300 MAKARSKA , PUT MAKRA 47 /OIB 62444 206 400/ MB 239 25 26/
ŽIRO RN PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 2340009 – 1110487161

US PARTNER: MIDTOWN CREATIVE EVENTS
549 W 52 nd street ,8th fl/NEW YORK CITY, NY 10019
www.midtowncrevents.org info@midtowncreative.org 917 382 6598

OSOBE ZA KONTAKT:

FRANE RIBAROVIC direktor AGENCIJE, franeribarovic@gmail.com mob +385 92 305 0085
VENDI BOROVIC,ak.slikar- project manager, vendiborovic@gmail.com mob + 385 92 268 8 314