Oreoli

Ana Rajković
17 - 19. oktobar 2005.


Autorska izložba Ane Rajković Klasnja će predstaviti radove internacionalne grupe umetnika, uključujući nekoliko u svetskim razmerama vrlo poznatih stvaralaca. Kroz snagu jednostavnog kružnog simbola, izbor radova izvedenih u različitim tehnikama i medijima, osvetliće u jednom dahu vizuelnu komunikaciju ljudi, od kamenog doba, do najmodernijih interaktivnih multimedija.Cilj ove postavke je debata učesnika o ne/ravnopravnosti različitih medija, o inovaciji, tradiciji, o odnosu “primenjenih” i “umetnosti radi umetnosti” i napokon, o pojavi nove “digitalne culture” koja briše deobe, ne samo među granama umetnosti, nego i umetnosti i nauke, različitih nacionalnih tradicija itd.

Uz dobru zabavu, ovo će biti prilika za osvrt publike na pri/vidnu eroziju sistema kulturnih vrednosti.