Ballettikka Internettikka 2001-2005

9 - 13. oktobar 2005


Ballettikka Internettikka 2001-2005 . je izložba sa intermedijskim performansom BEO Guerr и ll и ka koji će biti izveden u sklopu nje.
Projekat se realizuje kao kooprodukcija TkH-centra iz Beograda i Virtualne baze Intima, uz saradnju galerije O3ONE iz Beograda. Autori izložbe su internet umetnik Igor Štromajer i kompozitor Brane Zorman, a kustoskinja je dr Ana Vujanović.Izložba je fokusirana na pregled serije multimedijskih i internet umetničkih radova (performansa i akcija) koje je Virtuelna Baza Intima ( HYPERLINK “http://www.intima.org” http://www.intima.org) realizovala pod nazivom Ballettikka Internettikka u periodu 2001-2005, u Ljubljani, Moskvi (Boljšoj teatar), Milanu (Skala)… i sada u Beogradu. Ballettikka Internettikka je jedan od najuspešnijih projekata Virtuelne baze Intima, a njegovi autori su Igor Štromajer i Brane Zorman, uz saradnju Davidea Grassija. Projekat je do sada prikazan u brojnim uglednim galerijama, muzejima i festivalima po celom svetu. O njemu su u prestižnim medijima pisali mnogi kritičari i teoretičari savremene umetnosti širom sveta. a izložbi u Beogradu će biti prikazani originalni dokumenti i gerilski artefakti, akcijske pripreme za pojedinačne faze, kao i video i internet dokumentacija. etog dana izložbe, Igor Štromajer i Brane Zorman izvešće novi performans u seriji.
Cela izložba je urađena u gerilskoj atmosferi, koja skreće pažnju na tihu moć umetnosti u savremenom društvu, kao i na njenu odgovornost za javno delovanje.

Igor Štromajer (Ljubljana, 1967)

Diplomirao na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju u Ljubljani. Većinom radi u Ljubljani.
Štromajer je intimni mobilni komunikator, multimedijalni umetnik. Istražuje taktična emocionalna stanja i traumatične niskotehnološke emotivne strategije. Njegovi radovi su prikazani na više od hiljadu izložbi i festivala u 42 zemlje, i mnogostruko nagrađeni (Moskva, Hamburg, Drezden, Belfort, Madrid, Maribor). Kao gostujući predavač, predaje na brojnim univerzitetima i institutima savremene umetnosti u Evropi, SAD i Kanadi.
Njegovi radovi su deo stalnih zbirki Centre national d’art et de Culture Georges Pompidou – Musée national d’art moderne, Pariz; The Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Moderna galerija, Ljubljana; Computerfinearts Gallery – net and media art collection, Njujork, i deo stalne izložbe The Hamburger Kunsthalle, Hamburg (Nemačka).
Od 1996. vodi Virtualnu bazu Intima – institut savremene umetnosti ( HYPERLINK “http://www.intima.org” www.intima.org).
Virtualna baza Intima je umetnička oznaka za niskotehnološku taktičku emotivnu komunikativnu umetnost, akcije savremene umetnosti i istraživanje zvuka. Bazična supstanca Intime: asketska i interaktivna estetika. Ključne reči za sve aktivnosti su izolovanost i asketizam. To podrazumeva intimu, koja je naglašena i u imenu ove umetničke marke.

Brane Zorman (Ljubljana, 1962)
com-poser, pro-duce-r, sound-tech-manipulator, www.ljudmila.org/beitthron
freelance umetnik, kompozitor

Kao samostalni umetnik i kompozitor, komponovao je i producirao više od 30 pozorišnih i plesnih predstava, filmskih, video, internet projekata i zvučnih instalacija. Producirao je prvi muzički CD u Sloveniji (1992) i prvo muzičko DTS okruženje za pozorišnu predstavu u Sloveniji (2001).
On je vodeći autor projekta BeitThroN. Projekat The BeitTHroN je bitan kao jedan od pionira tehno-elektronik-dens scene u Sloveniji. Kao video i audio umetnik, sarađuje sa Irenom Pivka na projektu CONA / ZONE – seriji audio-video projekata koji tretiraju konfliktne situacije savremenih društvenih odnosa u migraciji, trgovinu ljudima, društvene, kulturne i fizičke granice, konflikte između individualnog i socijalnog, minornog i bitnog.

Brane Zorman Vs BeitThroN takođe radi sa internet umetnikom Igorom Štromajerom na, širom sveta poznatom, internet projektu Ballettikka Internettikka koji predstavlja seriju taktičkih umetničkih projekata koji su započeti 2001. istraživanjem internet baleta.

Ballettikka Internettikka 2001-2005, IZLOŽBA
Ballettikka Internettikka – BEO Guerrиllиka, INTERNET PERFORMANS
Ballettikka Internettika 2001-2005 | izložba – 09-16. 10. 2005.
autori Igor Štromajer i Brane Zorman (u saradnji sa Davideom Grassijem)
kustoskinja Ana Vujanović
izvršna producentkinja Jelena Knežević
koproducenti Virtuelna baza Intima HYPERLINK “http://www.intima.org/” HYPERLINK “http://www.intima.org” www.intima.org i TkH-centar

lokacija galerija O3ONE, Andrićev venac 12, Beograd
otvaranje izložbe i prezentacija 09. 10. 2005. / 20:00

Ballettikka Internettika: BEO Guerrиllиkka | ilegalni kancelarijski internet baletski performans – 13. 10. 2005. / 21:00 GMT+1;
net balet operateri Igor Štromajer i Brane Zorman
kompozitor MC Brane vs. BeitThroN vs. Thronus Sound System
kustoskinja Ana Vujanović; teoretska savetnica Bojana Kunst
izvršna producentkinja Jelena Knežević
koproducenti Virtuelna baza Intima i TkH-centar
lokacija X (biće otkrivena 13. 10. 2005. u 20:50)
mikrolokacija kancelarija umetničkog direktora X – GPS širina 44.79345 N, dužina 20.45340 E, visina terena 110 m
javno praćenje direktnog prenosa performansa u galeriji O3ONE: zbor u 20:50; trajanje 20 minuta
direktan prenos performansa na www.intima.org/bi/beo