Druženje sa školom fotografije „Fotopoetica – Francisc Mraz“ iz Bukurešta

29. aprila 2013.

Untitled-1

Untitled-1

Ova jedinstvena škola fotografije je visokoškolska ustanova koja se bavi estetikom fotografije i koja izdržava sama sebe. Postoje šest godina i u proseku je završava 35 studenata svake godine.

Godišnje organizuju pet nacionalnih i internacionalnih foto kampova i u proseku su imali i po 12 izložbi. Najveći deo izložbi održava se u Rumuniji, ali su do sada one održane i u Budimpešti, Herzogenrath-u, Brislu (u sali Yehudi Menuhin Evropskog parlamenta), Parizu, Lisabonu, Madridu i Sarajevu.

U Beogradu će se u ponedeljak 29. aprila u 20.30h prikazati projekcija radova sa završne izložbe pete generacije studenata i izložba prvog semestra ovogodišnjih studenata u okviru njihovog inostranog kampa u ovom gradu na kojem učestvuje preko trideset sadašnjih i bivših studenata. To će biti četvrti inostrani kamp posle Pariza, Lisabona i Istambula. Kamp predvodi Francisc Mraz – Ferko, osnivač i rukovodilac škole.