UNDP

16 i 17. maja 2013.

SUTP-slider

SUTPIzložba u okviru SUTP 2013 konferencije, UNDP

U galeriji O3one će se 16 i 17. maja održati izložba radova studenata i mladih stručnjaka iz oblasti arhitekture, urbanističkog planiranja, prostornog planiranja, saobraćaja i srodnih tehničkih disciplina u okviru međunarodne konferencije ODRŽIVO URBANO I SAOBRAĆAJNO PLANIRANJE (SUTP 2013).