ODSUSTVO BOJE U TRADICIONALNOM KINESKOM SLIKARSTVU

Prof. dr Radosav Pušić
28. maj 2013. godine, 19 časova

kineskoslikarstvo

kineskoslikarstvo

Papir i pirinač, tuš i kamen, crno i belo, vidljivo i nevidljivo, boje i njihove senke, uvode nas u umetnički izraz tradicionalnog kineskog slikarstva. Boje predstavljene crno-belim „zracima” iskonske svetlosti, kao i poseban senzibilitet „odsustva bojenih površina”, u svet iznose princip koji je najbolje ilustrovao Lao Ci rečima: „Upoznaj belo, čuvaj svoje crno!”