Čudnovati stripovi

Aleksa Gajić
Izložba traje od 4. do 20. oktobra 2013.

cover

Alexa Gajic cover

Stvaralaštvo Alekse Gajića, najistaknutijeg strip umetnika mlađe generacije iz Srbije danas, istovremeno vezano i za strip i za animaciju, u poslednjih par godina poprima neuobičajene i nove forme. Izložba Čudnovati strip Alekse Gajića je usmeren na stvaralaštvo koje ne pripada njegovim najpoznatijim radovima – stripovima rađenim za Francusko strip tržište (primer Bič Božji), ilustracije za Politikin zabavnik ili Technotise (animirani film i strip), već intimnim i eksperimentalnim formama stripa, koje Gajić naziva terapijski free style stripovi. Strip, tradicionalno utemeljen kao sistem vizuelne naracije, dobija treću dimenziju i svojstva instalacije / proširene skulpture / ansamblaža, udaljavajući se i poigravajući se sa dvodimenzionalnošću stripa.

U ovim delima dolazi do brutalnog sjedinjavanja sadržaja i forme, gde priroda medija (podloga, materijal) uslovljava i sam sadržaj stripa, postajući neodvojivi elementi. Deo navedenih radova je bio pojedinačno izlagan u okviru godišnjeg Međunarodnog salona stripa u SKC, međutim ovo je prva inicijativa da se ovi radovi, većinski nastali u poslednje tri godine, uvedu u galerijski kontekst, istraže i prikažu kao celina publici, u svojstvu male retrospektive. Izložba će tematizovati logiku stripa prisutnog od bloka za skice, dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog stripa, instalacije i ansamblaža do animiranog filma. Koncept izložbe je nastao prema inicijativi i u saradnji sa kustosom Srđanom Tunićem.

Uz veliku podršku Draška Roganovića i galerije O3one, predstavljamo vam Čudnovate stripove!