Da li me vidiš?

Od 21. do 26. decembra 2013. > Otvaranje 21. decembra u 19 časova

cover

CIOSIfanpage (1)

Današnje vreme je obojeno brzinom, tehničkim inovacijama, materijalnim dobrima… blede, polako i sigurno empatija, duhovnost pa i priroda. Okrenutost ka drugom biću je prava retkost, razumevanje tuđih problema i prepoznavanje problema, njihovo rešavanje ne nailazi na pozitivnu klimu u društvu.

Pored svega što moderno društvo ima i doseže danas i ovde – iza scene – odvija se na neki drugi život, koji ne upadaju u vidokrug.

Tema ove izložbe je baš ta nevidljivost koja je sveprisutna kada su u pitanju ljudi sa fizičkim invaliditetom. Prepoznavanje njihovih potreba od strane okoline u kojoj žive, rade i stvaraju završava se u “prvom redu publike”.