Sculptures

Miki Perić
1. decembar 2004.

Radovi urađeni kombinovananjem savremenih materijala i gipsa predstavljeju ekslicitan izraz posledica savremenog društva. Skulpture i video radovi nastali su kao deo akcije Jugoslovenske omladinske asocijacije protiv Side povodom 10 godina njihovog postojanja i delovanja.