Expectore Zone Natasa Saric & Thierry Guitard

18 - 24. oktobar 2004.

Kreirajući lik Expectora, hendikepiranog super heroja, Thierry Guitard reaguje na stereotipe koji se svakodnevno proizvode za masovnu zabavu. Iako koriste različite medije izražavanja – strip i dizajn– Nataša Šarić i Thierry Guitard osnovnu inspiraciju nalaze u kritici pop kulture. Klasičan narativ o super heroju, proizveden pre svega za adolescentnu mušku publiku, Thierry Guitard vidi kao manifestaciju ambivalentnog odnosa između reda i zakona, i jedan od toposa zapadnog društva. Slično kanonskoj priči o tradicionalnom superheroju, modna industrija, koja potencira ideal savršene ženske lepote predmet je rada Nataše Šarić. U okviru projekta Expector Zone, koji u vidu pratećeg programa Beogradskog Fashion Week-a ima formu direktne intervencije, Nataša Šarić ispituje granice verbalno-vizuelne naracije, a principe fiksirane slike prenosi u domen tekstila i dizajna.
Ovaj rad je omogućen ljubaznošću Thierry Guitarda, i višegodišnjom razmenom i saradnjom između ovog autora i beogradske kreatorke Nataše Šarić.