APEL MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA: OMOGUĆITE KULTURI U SRBIJI PRISTUP

Pridružite se kampanji, potpišite peticiju:  http://chn.ge/KCpzTR

APEL MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA:

ISPUNITE FORMALNOSTI KOJE ZAHTEVA EVROPSKA KOMISIJA I OMOGUĆITE KULTURI U SRBIJI PRISTUP EVROPSKIM FONDOVIMA

Beograd, 22. Januar 2014. U novembru 2013. Evropski parlament je usvojio Program Creative Europe i budžet od 1,46 milijardi evra za programe iz oblasti kulture i medija do 2020. godine.

Srbija kao zemlja ima mogućnost da aplicira za deo fondova, ali pod uslovom da resorno Ministarstvo kulture i informisanja ispuni administrativne formalnosti, i potom potpiše međunarodni sporazum sa Evropskom komisijom.

Uprkos brojnim obaveštenjima, resorno Ministarstvo do danas nije ispunilo ovaj preduslov. Konkursi za evropske projekte saradnje su već u toku a rok da Ministarstvo kulture i informisanja  Republike Srbije potpiše sporazum je 31. januar 2014.

Ukoliko se ovaj rok propusti,  fondovi Evropske komisije za kulturu ostaće za institucije, organizacije i pojedince iz Srbije trajno nedostupni.

Kulturna javnost Srbije apeluje na Ministarstvo kulture i informisanja da finalizuje proceduru pristupanja Republike Srbije programu “Kreativna Evropa” i da bez ikakvog odlaganja omogući savetodavnu i tehničku pomoć kulturnom i kreativnom sektoru za učešće u tom programu.

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/eligible-countries.pdf