Zbigniew Karkowski & Helmut Shaefer

5. oktobar 2004.

Početkom oktobra u Beogradu i Zagrebu ć e gostovati jedan od najpoznatijih umetnika noise-elektronike Zbigniew Karkowski. U pitanju je prva regionalna saradnja u domenu predstavljanja elektronske muzike ovog tipa.Karkowski je završio studije kompozicije i estetike moderne muzike u Švedskoj, dok je kompjutersku muziku usavršavao u Engleskoj i Holandiji. Karkowski je umetnik koji pomera granice muzi č kog medija – svojim istraživanjem odnosa akusti č kog i digitalnog zvuka. Č esto je povod za njegove improvizacije zvuk snimljen u prirodi, u nekoj odre đ enoj zgradi, prostoru… Ovaj sirovi zvu č ni materijal na taj na č in postaje po č etak uzbudljivog, živog zvuka.
U O3ONE-u Zbigniew Karkowski ć e nastupiti, uživo sa Helmutom Schaeferom (Austrija).
Organizacija: CHINCHA (Beograd – projekt Kompozitori u prvom licu), MAMA (Zagreb), O3ONE (Beograd)

Koncert Zbigniewa Karkowskog
O3ONE 4. 10. 2004. u 21h

Artist-talk – Zbigniew Karkowski/Helmut Shaefer
O3ONE 5.10. 2004. u 18h