Poziv na trening „Kreativna laboratorija“

Pisanje projekta u okviru programa "Kreativna evropa" 2014 - 2020
Datum: 10-11. februar, 2014 (10.00 – 17.00 h)

cover

O3ONE, sa timom nezavisnih stručnjaka, sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje programa EU3one koji nudi specijalizovane treninge namenjene sektoru kulture pod nazivom “Kreativna laboratorija” iz oblasti razvoja i pisanja projekata za Program Evropske Unije „Kreativna Evropa 2014-2020“. Trening će ispratiti sve faze od projektne ideje do formiranja budžeta! Glavni cilj treninga je da, uz upomoć 4 stručnjaka u oblasti EU fondova, podrži buduće aplikante iz Srbije na program „Kreativna Evropa 2014-2020“, ali i da se ojača kapacitet sektora kulture za učešće u modernim kulturnim sistemima.

O PROGRAMU EU „KREATIVNA EVROPA“

Od 1. januara 2014. godine na snagu je stupio program “Kreativna Evropa”, koji nastavlja misiju očuvanja i promovisanja kulturne i jezičke raznolikosti, započetu u okviru Programa “Kultura 2007-2013” Evropske unije. Program “Kreativna Evropa” (2014-2020) objedinio je tri dosadašnja programa: “Kultura 2007-2013” (izvođačke, vizuelne umetnosti, kulturno nasleđe, muzika), “Media” (film i audiovizuelne delatnosti) i “Media Mundus” (saradnja između filmskih profesionalaca iz celog sveta). Budžet novog Programa je 1.46 milijardi € i organizacijama i institucijama kulture je omogućen pristup ovom fondu putem centralizovanih konkursa u Briselu.

O TRENINGU „KREATIVNA LABORATORIJA“

Kako bi organizacije / institucije kulture iz Srbije uspešno učestvovale u Programu „Kreativna Evropa“, treba što pre da budu obučene o novom Programu i njegovim ciljevima, prioritetima, kriterijumima selekcije projekata, projektnoj dokumentaciji, budžetiranju i sufinansiranju odobrenih projekata. Dvodnevni intenzivni trening će se sastojati iz tri dela, kako bi se omogućila maksimalna priprema za apliciranje na program (prvi rok 5. mart, 2014):

  • Od ideje do partnera i aplikacije;
  • Budžetiranje projekta i upravljanje finansijama;
  • Sufinansiranje EU projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou.

TIM TRENERA

lolaLola Joksimović – Nezavisni ekspert u oblasti evropskih integracija i javne politike, član Tima Evrope/ Team Europe.

nevenaNevena Paunović – Producent i projekt menadžer sa višegodišnjim iskustvom u oblasti izvođačkih umetnosti, međunarodne saradnje i pružanju stručne pomoći u razvoju projekata za program Kultura 2007-2013 Evropske Unije.

photo ACAna Ćosić – Finansijsko planiranje i analiza u javnom i privatnom sektoru, 19 godina iskustva i rada u oblasti finansijskog i upravljačkog menadžmenta, planiranje i budžetiranje javnih fondova, operativnih sredstava u privatnom sektoru.

srdjanSrđan Mitrović – Stručnjak u oblasti EU fondova sa 15 godina iskustva u razvoju projekata i prikupljanju sredstava kod domaćih, stranih i EU fondova.

[box]

Informacije o treningu „KREATIVNA LABORATORIJA“

Datum: 10-11. februar, 2014 (10.00 – 17.00 h)

Mesto održavanja treninga:
Galerija Ozon, Andrićev venac 12, 11000 Beograd

Kotizacija:
Za učešće na jednom danu kotizacija je 8100 RSD + 20% PDV-a po učesniku. Za učešće na oba dana kotizacija je 13.900,00 RSD + 20% PDV po učesniku.

Cena kotizacije uključuje učešće na jednom ili dva dana treninga, posluženje tokom treninga kao i radne materijale. Cena kotizacije ne uključuje troškove smeštaja, ali se oni mogu organizovati.

Rok za prijave i plaćanje kotizacije: 7. februar, 2014. Odobrava se popust od 10% na uplate kotizacije do 4. februara, 2014.

Registracija za trening: Kako bi se registrovali za trening „Kreativna Laboratorija„ pošaljite Vaše podatke (ime, prezime, broj telefona, naziv organizacije / institucije) na nevena@o3one.rs.

Uputstvo o načinu plaćanja kotizacije možete naći ovde.

Za sve dodatne informacije obratite se na mob. 0648918805 od 10 do 17h

Broj mesta je ograničen![/box]

NAKON TRENINGA

EU3one će sa istim timom nezavisnih stručnjaka nastaviti proces jačanja sektora kulture kroz treninge i konsultacije. Oni koji budu učestvovali u našim treninzima, postaće deo baze kontakata zahvaljujući kojoj ćemo moći da vas redovno obaveštavamo o najvažnijim događajima, otvorenim konkursima ili dobrim prilikama za partnerstva u okviru Programa „Kreativna Evropa“. Takođe, stručni tim će pružati specijalizovane usluge na zahtev (tailor made), kao što su treninzi van Beograda, treninzi u okviru institucije (in house), pomoć u pisanju projekata i razvoju budžeta, pomoć u pronalaženju partnera van Srbije i druge usluge po potrebama Vaše institucije / organizacije!

PROGRAM TRENINGA
„KREATIVNA LABORATORIJA“
ZA PISANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA
„KREATIVNA EVROPA“, 2014-2020

I. DAN „SVE ŠTO STE ODUVEK ŽELELI DA ZNATE…“(10.00-17.00)

1.TEORIJSKI UVOD U PROGRAM KREATIVNA EVROPA
2.STRUKTURA I OSNOVNA FILOZOFIJA PROGRAMA, KULTURNA POLITIKA EU, CILJEVI, PRIORITETI
3.PROCEDURA PODNOŠENJA APLIKACIJE (KORAK PO KORAK)
4.KRITERIJUMI I PROCES SELEKCIJE PROJEKATA OD STRANE E. KOMISIJE
5.DEFINISANJE KRITERIJUMA KVALITETA PARTNERSTVA I OBJAŠNJENJE CILJEVA PROGRAMA

II. DAN – „POGLEDAJ U BUDŽET I RECI MI ŠTA VIDIŠ“ (10.00 – 15.00)

1.BUDŽETIRANJE
2.FINANSIJSKI MENADŽMENT, LEGISLATIVA, SIMULACIJA POPUNJAVANJA BUDŽETA, PROLAŽENJE KROZ BUDŽETSKU FORMU, SUFINANSIRANJE EU PROJEKATA U KULTURI NA NACIONALNOM NIVOU
3.PRIMERI DOBRE PRAKSE I FANDREJZING
4.PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA KO-FINANSIRANJE PROJEKATA
5.TERMINOLOGIJA, PITANJA I ODGOVORI