Inverzivna konstrukcija

Srboljub Travanov
Od 27. marta do 9. aprila 2014.

cover

100334142013002920_001_8

Srboljub Travanov je beogradski umetnik i hodajuća legenda grada.

Nakon što je 1975. diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Srba Travanov imao je veoma zanimljivu biografiju. Pored osnovnog umetničkog poziva, ostvario se i u drugim sferama života… Bavio se i gimnastikom, aikidom, živeo je u Njujorku, Parizu i Švajcarskoj… Učesnik je desetina izložbi u zemlji i svetu.