Retrospektiva pedesetogodišnjeg rada Mirka Lovrića

17. januar 2008.


U svom umetničkom stvaralaštvu dugom više od pola veka, Mirko Lovrić realizovao je nekoliko velikih ciklusa, koji su predstavljeni na dvadesetak samostalnih i više od stotinu značajnih grupnih izložbi. Jedini je do sada srpski fotograf, kome je priređena retospektivna izložba u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.Celokupno delo Lovrića jeste sinonim za nekonvencionalno, novo i sveže stvaralaštvo, ono koje menja etablirana estetička shvatanja, sinonim za fleksibilnost i kosmopolitizam umetničke svesti.
Eksperimentisanjem i proširivanjem tehničkih i likovnih mogućnosti, on u fotografiji stvara nove likovne forme koje proširuju prostor savremenih plastičnih izvora.
Kroz nove optičke strukture, on teži otkrivanju jednog novog univerzalnog likovnog sveta, a preko njega, i jedne kosmičke filozofije.

Lovrić je jedan od najistaknutijih protagonista fotografije kao čiste umetnosti. Prema ocenama likovnih kritičara i istoričara umetnosti njegov umetnički opus predstavlja evidentan pomak u razvoju srpske fotografije, kako u tehničko-tehnološkom pogledu, tako i u rezultovanju novih estetskih kvaliteta.

Mirko Lovrić (1935)
Diplomirao na Školi za primenjenu umetnost u Zagrebu 1956. godine.
Član ULUPUDS-a od 1957. godine.
Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1961. godine.

Predavanje i prezentacija
Retrospektiva pedesetogodišnjeg rada Mirka Lovrića u oblasti fotografije
Četvrtak / 17. Januar / 18h / O3one / Andrićev venac 12