Šta radi Vladislav Šćepanović?

od 5. do 19. maja 2014.

cover
CF005304 1111

“Šta radi Vladislav Šćepanović?” naziv je izložbe istoimenog umetnika koji je od juna 2013. na čelu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Svečano otvaranje izložbe je 8. maja u 19 časova u galeriji „O3one“. Izložba traje do 18. maja.

Kako kaže Nikola Šuica, Šćepanović nam u svojim delima nudi „kanone čulnih gubljenja u opuštajućim teretima svakodnevice… Odabrane slike otud isijavaju pasaže svojih težišta, predmetnih sastojaka i lako prepoznatljivih učesnika. Veštački materijal kao i veštački načinjeno zadovoljstvo, uobličuju paradoksalni pretres naših ubeđenja. Kinder etiketa postaje garantovana granica osetljivosti, ranjivosti… Vladislav Šćepanović uokviruje u štafelajskoj slici medijsku, ekransku i, opšte uzev, prostornu aglomeraciju novih individua i nove prirode“.

Vladislav Šćepanović je rođen u Nikšiću 1971. Fakultetu likovnih umjetnosti završio je na Cetinju a postdiplomske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Doktorirao je u oblasti teorije umetnosti i medija, na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2009. te ne čudi njegov pristup i obrada svakodnevnih tema.

Radi kao vanredni profesor na predmetu Crtanje i predmetu Slikanje na FPU u Beogradu.
Izlagao na 26 samostalnih i više kolektivnih izlozbi u zemlji i inostranstvu.