Transformacija pamćenja

Od 4. juna 2014.

Izgorela-voda-1

Izgorela voda 1

Prosleđivanje i istraživanje transformacije ličnog vizuelnog koda i naše interpretacije je deo koncepcije ovog projekta „Transformacija pamćenja“. Pamćenje je pojam za prošlost, a ne za budućnost. Svaki kontakt materija nanosi i ostavlja tragove koji se prenose u vremenu i prostoru. Pamćenje čuva slike, misli i emocionalna preživljavanja. Čitanje i interpretacija tih vremenskih zapisa sa različitih informacijskih nosača otkriva odnos znak-vreme-pamćenje. Projekat stimuliše traženja u svetu čulnih percepcija, stvarajući lični umetnički svet. Putem komunikacije u umetnosti mi tražimo i otkrivamo vizuelne transformacije pamćenja. Zapis stanja duše koji kroz promenu kriterijuma stimuliše traženja u stvaralačkom socijumu. Izgrađivanje vizuelne sredine uključuje različite forme umetnosti, grafiku, slikarstvo, objekte, video art i druge. Mi, autori koji su svoje umetničko obrazovanje stekli u Bugarskoj, imamo svoje specijalizacije i učešća u mnoštvu samostalnih i zajedničkih umetničkih projekata. Svako od nas prati svoj sopstven put stvaralačkog razvoja u jednom savremenom i aktuelnom kontekstu u vremenu dinamične komunikacije.


Valeri Čakalov
Rođen je 14. Decembra 1957. Godine. 1984. završava Nacionalnu akademiju umetnosti u Sofiji – specijalnost grafika. Radi u oblasti grafike, slikarstva, objekata i video arta. Realizovao je preko 30 samostalnih izložbi od kojih izvan Bugarske:
Projekat “REG’ARTS CROISES AU PAYS DE THANN”, Galerija “Mediatheque” – Thann, Francuska;
“TRUTTMANN & REICHENBACH”– Švajcarska;
Galerija “АNEMARI GINTZEL” – Nojburg, Nemačka;
Hjuston – USA;
“BAUHAUS” – Desau, Nemačka;
Galerija “SUST” – Lucern, Švajcarska;
“VILLE DE LУON”, Centre Berthelot, Lion, Francuska;
“HOF GALLERIE” – Horb am Neckar, Nemačka;
“HAUS DER ARHITEKTUR” – Roštok, Nemačka i preko 150 učešća u nacionalnim i međunarodnim izložbama, bijenalima grafike i art projektima. Nosilac je nacionalnih i međunarodnih nagrada neke od kojih su:
Nagrada za slikarstvo Saveza umetnika Bugarske;
nagrada za grafiku sa “5. Međunarodnog trijenala grafike” – Sofija;
nagrada za slikarstvo “A L`internationalite” sa 188. Prolećnog salona – Lion, Francuska;
nagrada specijalizacija u “Cité Des Arts”, Pariz, Francuska;
nagrada za grafiku sa “Prolećnog salona” – Lion, Francuska. Valeri Čakalov je profesor grafike na Šumenskom univerzitetu “Episkop Konstantin Preslavski”. Živi u Varni

Stefan Boškov
Rođen je 18. Januara 1961. Godine u gradu Panađurište, Bugarska. 1981. godine završava umetničku gimnaziju u gradu Kazanlak, Bugarska. Slobodni umetnik koji radi u različitim oblastima vizuelnih umetnosti. Radio je u ekipama Bugarske Nacionalne televizije, Bugarske telegrafske agencije, dnevnim novinama “Literaturni forum” i u raznim arheološkim ekspedicijama i izdavaštvima. Realizovao je preko 20 samostalnih izložbi u Bugarskoj, Belgiji, Francuskoj, Srbiji, Rusiji, Mađarskoj, Češkoj, USA, Japanu, Poljskoj, Italiji i drugim. Nosilac je nacionalnih i međunarodnih nagrada:
2013. – Zlatno pero, Beograd, Srbija 2009. – Nagrada grada Sofije za visoka dostignuća u oblasti likovnih umetnosti – Diploma sa 2. Međunarodne izložbe, Minsk, Belorusija 2007. – Diploma sa 5. Međunarodnog trijenala grafike, Sofija, Bugarska 2004. – Stvaralački boravak u “Cité Des Arts”, Pariz, Francuska 2001. – Diploma sa 11. Međunarodnog bijenala grafike, Varna, Bugarska 2000. – Nagrada u oblasti grafike sa 6. Međunarodnog bijenala minijatura, Gornji Milanovac, Srbija i drugih. Živi i radi u Sofiji, Bugarska