Simfonije Gustava Mahlera u slikama

Vladimir Vlahović
Od 18. juna do 2. jula 2014.

cover

post

U traganju za opštom harmonijom, nastojim da likovnim sredstvima izrazim prožimanje dimenzija prostora i vremena, boje i zvuka, slikarstva i muzike.

Slike nastaju transponovanjem emotivnog naboja odredjenog muzičkog dela slobodnim nabacivanjem boje na platno, sa efektom stihije koja stvara elementarno biće slike.

Kasnijim intervencima zasnovanim na refleksiji toga šta se dogodilo na platnu dolazim do slike po sebi.

Slike su nužno apstraktne, jer je i muzika u svojoj suštini takva.

Ako se u izloženim slikama prepoznaje simfonijska muzika Gustava Mahlera, to bi značilo da muzički akordi odzvanjaju kao damari slike.

Vladimir Vlahovic

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZivi i radi u Beogradu. Radio u klasi profesora Grigorija Samojlova i docenta Fedje Soretica na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Clan ULUSA-a od 1995. godine. Vise puta samostalno izlagao i ucestvovao je na mnogim kolektivnim izlozbama.
Vladimirvlahovics1949@yahoo.com
vladimir-vlahovic.artistwebsites.com